Rallikuskin täytyy hankkia sponsoreita

Rallin harrastaminen ja lajissa kilpaileminen on kallista puuhaa. Kaikki eivät välttämättä pysty aloittamaan harrastusta juuri sen takia, kun rahaa ei ole tarpeeksi käytettävissä. Jos nuori kuitenkin on päättänyt tavoitella paikkaa rallimaailman huipulla, täytyy taustalle alkaa etsimään osaavia ihmisiä, jotka voivat myös rahoittaa nuoren harrastusta ja pyrkimyksiä ryhtymällä tälle sponsoriksi.

Ralliautoilu vaatii paljon. Rahaa uppoaa niin autoon kuin sen korjaamiseenkin, mutta myös kisamatkat vaativat oman osuutensa. Jo rallin SM-tasolla kilpailemiseen voi helposti kulua rahaa omakotitalon verran. Oma rahoitus ei aina riitä. Tällöin käyttöön otetaan sponsorit. Sponsorisopimukset vaihtelevat, mutta yleensä sponsoriksi ryhtyvä saa asettaa ralliautoon tarroja, joilla sponsori saa mainosarvoa osakseen.

Sponsoreiden hankkiminen

Sponsoreiden hankkiminen voi olla hankalaa. Kilpailua on paljon, eivätkä yritykset tai yksityiset ihmiset voi sponsoroida kaikkia. Ne siis seuraavat ralliautoilua ja valitsevat lupaavimmat kuljettajat, joita lähtevät sponsoroimaan. Yksi hyvä tapa edistää omaa näkyvyyttään on omien kampanjatuotteiden hankkiminen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi heijastimet, reput tai jopa lippalakit. Tärkeintä on, että tuotteissa näkyy ralliautoilijan nimi.

Sponsorit voidaan lähtökohtaisesti jakaa kahteen eri ryhmään. Pörssiyritykset näkevät rallin sponsoroimisen puhtaasti bisneksenä. Jos ajatellaan vaikkapa Nestettä, sillä on ollut näkyvä rooli rallimaailmassa jo pitkään. Toinen ryhmä ovat sellaiset pienyritykset, joiden johdossa on rallista kiinnostuneita ihmisiä. Nämä yritykset eivät ole mukana ainoastaan bisnessyistä, vaan siksi, että ne haluavat tukea alaa, josta ovat kiinnostuneita.

Millaiset kuljettajat saavat helpommin sponsoreita?

Yritykset miettivät tarkkaan sitä, kenen sponsoriksi haluavat ryhtyä. Uusia kuljettajia tulee koko ajan lisää, mutta kaikki eivät toki ole yhtä hyviä. Yritysten täytyy siis yrittää löytää kuljettajien joukosta ne, joilla olisi hyvät mahdollisuudet päästä jopa rallin MM-sarjaan. Tämänkin vuoksi omia kampanjatuotteita kannattaa jakaa mahdollisimman laajasti, sillä koskaan ei tiedä, milloin ne päätyvät oikeiden ihmisten käsiin.

Yritykset saattavat käyttää apuna myös sellaisia henkilöitä, joilla on jo aikaisempaa kokemusta rallimaailmasta. Nämä henkilöt palkataan ikään kuin löytämään ne kaikista potentiaalisimmat kuljettajat, joita yrityksen on hyödyllistä sponsoroida. Kuljettajilla ei ole kovin paljon näytönpaikkoja, joten niistä jokainen kannattaa käyttää hyödyksi. Keskeytyksiin tai muihin epäonnistumisiin ei ole varaa, sillä aina on toinen kuljettaja odottamassa sponsorisopimusta.